Občianske združenie New Faces / Nové tváre

NEW FACES KVAPKA KRVI

Po úspešnej spolupraci s NTS opäť, tento rok už po druhý krát organizujeme New Faces kvapku krvi

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch, nikdy jej nie je dosť a preto OZ New Faces Vás pozýva ukázať svoju veľkorysosť a prísť 16.10. 2012 do NTS ( areal Rooseveltovej nemocnice) darovať túto vzácnu tekutinu. Za svoj veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok budete obdarovaný darčekmi od sponzorov akcie „Darujme spolu život“.