Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Naša partnerská organizácia

Náš partner pri realizovaní regionálneho rozvoja – RRA Hnúšťa.

Agentúra pre rozvoj Gemera je regionálna rozvojová agentúra sídliaca v Hnúšti. Sme členom

Integrovanie siete regionálnych rozvojových agentúr.

7 princípov Agentúry pre rozvoj Gemera/ RRA Hnúšťa/

1. Regionalita – Naše aktivity sa realizujú smerom do regiónu.

2. Globálnosť – Myslíme lokálne a naše aktivity majú globálny dopad.

3. Skúsenosti – Máme dlhoročné skúsenosti s prípravami strategických dokumentov (PHSR)

a projektov z EU a iných fondov

4. Profesionalita – Sme vyškolení profesionáli a Vaši partneri pri rozvoji regiónu

5. Informovanosť – Je naším poslaním aj silnou stránkou.Ročne podávame obciam, školám

podnikateľom a iným subjektom pravidelné informácie pomocou newsletrow, osobne aj

telefonicky.

6. Partnerstvá – Budujeme a sprostedkujeme partnerstvá na všetkých úrovniach aj

sektoroch.

7. Vzdelávanie – Sme profesionáli v oblasti vzdelávania, vzdelávacích aktivít. Organizujeme

školenia, workshopy a konferencie za účelom rozvoja regiónu.