Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Futbaloví reprezentanti opäť čarovali, tentoraz úsmevy na detských tvárach

Aktivisti z OZ New Faces už tradične v tom najkrajšom čase v roku pripomínajú dôležitosť ľudskosti a vzájomnej pomoci v našom meste.  „Duchovná podstata človeka sa prejavuje v cite, srdečnosti, tolerancii, rešpekte či pomoci” objasňuje dôvody organizátor charitatívnych podujatí, predseda združenia Vladimír Ivan.

Vďaka OZ New Faces a mnohým potovným osobnostiam sa podarilo  júni 2013 otvoriť prvú interaktívnu školu v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Prostredníctvom novozakúpených iPadov so softvérom obsahujúcim aplikácie pre výučbu matematiky, slovenského jazyka, geografie, cudzích jazykov, či slovníka cudzích slov naplnila akcia Vyčarujme deťom úsmev aj vzdelávaciu funkciu, obohatila a spestrila edukačný proces malých pacientov.

„Manipulácia s iPadom je pre deti nielen zaujímavá a atraktívna, ale pre ich ľahkosť najmä praktická pomôcka, ktorú možno používať aj na nemocničnom lôžku,” dodáva zástupkyňa riaditeľky základnej školy pri DFNsP Mária Lauková.

V rámci tohtoročnej akcie Vyčarujme deťom úsmev prebehla komplexná údržba profylaxia technického vybavenia interaktívnej školy špecialistami IT spoločnosti IT365 s.r.o., ktorým za ich odbornú prácu, čas a trpezlivosť patrí hlboké poďakovanie. Odborný dohľad nad plnením vzdelávacej funkcie projektu vedie Ivana Ivanová z Katedry predškolskej a elementánej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Do akcie sa už tradične zapojili aj futbaloví reprezentanti, ktorí neskrývali dojatie a radoť, ktoré interaktívna škola deťom priniesla. Na klinike detskej pediatrickej onkológie a hematológie čarovali úsmev na tvárach malým pacientom nielen darčekmi ale aj dobrou náladou a časom, ktorý strávili spolu s deťmi a rodičmi.

Futbalový reprezentant Viktor Pečovský a brankár Dukly Banská Bytrica Peter Boroš si spolu s deťmi okrem iného zahrali aj stolný futbal. „Vážim si chvíle strávené s detskými pacientmi, sú pre nás všetkých učiteľom optimizmu a pozitívneho prístupu. Zažili sme spolu krásne chvíle plné smiechu a radosti. Vzhľadom na to, že bol na oddelení pacient, ktorý bol po zákroku a nemohol prijať našu návštevu, s radosťou som sa vrátil aj na druhý deň,” povedal kapitán banskobystrickej Dukly.

Z úspechu akcie sa teší organizátor Vladimír Ivan: “Nemôžem skrývať nadšenie a radosť, keď sa nám podarí vyčariť úsmev na tvári tým, ktorí sú pre nás najdôležitejší.”

Spolu s akciou Vyčarujme deťom úsmev prebehol v utorok v interakcii s Národnou transfúznou službou v Banskej Bystrici už 5. ročník Kvapky krvi. Pod heslom “Darujme spolu život“ a tak sa pre ochotných darcov tejto vzácnej tekutiny naskytla možnosť pomôcť, niekomu možno zachrániť život.

Za spomenuté ako aj mnohé ďalšie športové a charitatívne akcie, ktoré sa už stávajú v Banskej Bystrici vďačí mesto Banská Bystrica organizátorovi, predsedovi OZ New Faces Vladimírovi Ivanovi, ktorý sám hovorí: “Vezmime svoju úlohu vážne a skvalitňujme spolu život všetkých ľudí v našom meste.”