Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Priatelia blíži sa termín daňových priznaní

V prvom rade Vám ďakujeme za priazeň, ktorú nám s láskou prejavujete. Aj vďaka Vám sa nám podarilo aj tento rok realizovať niekoľko skvelých projektov, týkajúcich sa zdravia, športu a rozvoja zelene v našom meste.
Touto cestou by sme Vás radi požiadali o pomoc a podporu pri dovzdávaní Vášho daňového priznania a darovanie 2% z Vašej dane nášmu Občianskemu združeniu New Faces, aby sa v našom meste žilo lepšie.
Všetky potrebné tlačivá na darovanie nájdete na:


http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=10262

ĎAKUJEME za Vašu ochotu a záujem a za každý príspevok nášmu OZ NEW FACES.