Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Darujme spolu život

Vďaka OZ New Faces v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou BB sa konala akcia „Darujme spolu život“ a darujme kvapku krvi. Ďakujeme darcom, ktorí sa zúčastnili odberu krvi. Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie! Na akcii sa sponzorsky podieĺali FITARENA, Plavareń Štiavničky, Steak house, Jogo, Timesmedia.