Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Mestský Park

Človek je bytosťou duchovnou a jeho duchovná podstata spočíva práve v cite srdečnosti, dobra, lásky a žiare ľudského tepla z ktorého vyplýva túžba po vytváraní produktívnych sociálnych vzťahov. V dnešnej rýchlej dobe akoby sa však podstata života dnešného človeka zúžila na honbu za zabezpečovaním zdanlivo kvalitného života –  práca, platenie účtov, zabezpečovanie potravy, prípadne letná dovolenka, ktorá nás má vykúpiť po roku strávenom v hyperkonzumnej spoločnosti. Práve tu vznikla myšlienka , ktorú občianske zruženie New Faces nazvalo “ New Faces Aréna“, kde majú možnosť banskobystričania vo svojom voľnom čase urobiť nie len pre seba ale práve jeden pre druhého niečo výnimočné. Spolu so sympatickou partiou okolo Vladimíra Ivana (predseda OZ) a aktívnymi dobrovoľníkmi na čele so Stankom Blažíčkom zveľaďujeme verejný priestor bývalých volejbalových kurtov v mestskom parku, ktorý sa postupne mení na športovú arénu. Dobroľníci, aktivisti ale aj tí, ktorí nás povzbudzujú srdcom zo svojich domov tu ďalej majú možnosť sa tu stretávať, tráviť aktívne svoj voľný čas. Myšlienka projektu podporuje okrem myšlienky “ v zdravom tele zdravý duch“  tvorbu pozitívnych medziľudských vzťahov a v spoločne vykonanej práci hľadá kúsok spoločnej pravdy v dnešnom svete boja o individuálnu pravdu.

New Face Aréna je teda určená širokej verejnosti – všetkým, ktorí majú záujem tráviť svoj voľný čas aktívne, zdravo a v spoločnosti ľudí a krásnej prírody. Či si prídete zacvičiť, porozprávať sa, zahrať si šach, petang alebo zveľadiť priestor na brigádu je už samozrejme na vás. Aréna je určená pre všetky vekové kategórie a tým nás učí žiť spoločne a vzájomne sa obohacovať. Momentálne pracujeme na petangovej dráhe, kde by sme chceli pozvať nie len mladých ľudí ale vytvoriť tu tiež priestor pre petangovú ligu dôchodcov. Parcour je zas doménou mladých a dynamických ľudí. V priebehu niekoľkých týždňov pribudne v Aréne New Faces aj basketbalový kôs. Vstup a aktivity Arény New Faces (ktoré samozrejme namajú komerčné účely, napr.športové skupiny) sú bezplatné. Každý je srdečne vítaný priložiť ruku k dielu a prísť nám pomôcť na pravidelnú verejnú brigádu, ktorú vždy vypíšeme na sociálnej sieti  a pri vstupe do Arény.

Našu prácu venujeme všetkým, ktorí sa v živote usilujú o boj proti hyperkonzumnej spoločnosti, extrémným podám presadzovania individuálnej pravdy a napriek svojej nedokonalosti sa úprimne usilujú o vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov, dosiahnutie porozumenia, dobra a lásky. Bojujme spolu za kvalitný život v našom meste. Nesťažujme sa  ale ukážme, že je stále možné nájsť si priateľov len tak, bez internetu, vyjdime z domu medzi ľudí a rozprávajme sa, športujme spolu aj keď sa ešte nepoznáme a dokážme, že stretávať sa socializovať sa oplatí.