Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Stanovy oz NOVÉ TVÁRE / NEW FACES

Pokiaľ máte problém so zobrazením stanov, môžete si prebrať PDF Verziu.

O.Z. NOVÉ TVÁRE / NEW FACES nadobudlo platnosť vyznačením doložky MV SR 18. Augusta 2006

NOVÉ TVÁRE / NEW FACES je občianskym združením, ktoré združuje právnické a fyzické osoby, ktoré sú zainteresované na poskytovaní služieb, športových a kultúrnych akcií, či iných sociálnych služieb.